Ve východní části jezera se nachází zóna mělčin s mokřady a v jejich sousedství travnaté louky vhodné pro hnízdění ptactva. Existence takových oblastí je zvláště ohrožena a stále jich ubývá. V této lokalitě by se v budoucnu měla fauna a flóra rozvíjet bez škodlivých a rušivých vlivů. Proces utváření a vývoj biotopu mohou návštěvníci a milovníci přírody sledovat ze tří stanovišť určených k nerušenému pozorování. Na těchto místech jsou umístěny informační tabule.

Uměle vytvořená zóna mělčin s tůněmi, četnými ostrůvky, mokřady a na ně navazující louky pro hnízdění poskytují ideální životní podmínky nejen četným druhům ptáků, ale i obojživelníkům, vážkám, motýlům, netopýrům…a vzácným druhům rostlin.

Ohleduplné chování návštěvníků je i zde základním předpokladem pro budoucí dobré soužití člověka a přírody.