Přehradní hráz byla vybudována k řízenému zadržování záplavových vod v Dračím jezeře. Je vybavena všemi potřebnými mechanismy a vodní turbinou na výrobu regenerativní energie. Provozní zařízení slouží jak regulaci, tak i kontrole a udržování jezera.

Při normálním stavu vody v přehradě dosahuje plocha vodní hladiny asi 88 ha. Při maximálním stavu vody se plocha vodní hladiny zdvojnásobí. Jezero může zadržet až čtyři milióny krychlových metrů záplavové vody.