Dračí jezero se liší od všech ostatních přehradních nádrží v Bavorsku konceptem čtyř zón, především zónou pro poznávání přírody a ekologickou regenerační zónou.

 Cílem všech opatření, která zde byla realizována, je vytvoření nového životního prostoru pro ohrožené druhy rostlin a živočichů, který splňuje předpoklady pro jejich přežití, usídlení a další vývoj. Současně umožní návštěvníkům sledovat místní ptactvo ze stanovišť, která jsou zde vytvořena k nerušenému pozorování přírody.